Nacházíte se:  Úvod    Nabídka partnerství

Nabídka partnerství

Nabídka partnerství a prezentace

Plnění Hlavní
partner
Partner
Cena 55 000 Kč 35 000 Kč
Umístění loga na konferenci (společná tabule) ano ano
Umístění loga na oficiálních materiálech konference (pozvánky, oznámení, inzerce, sborník) ano ano
Samostatný panel v jednacím sále ano ano
Výstavní prostor ano  
Volná registrace - počet osob 4 2
Prezentace na webu konference ano ano
Sponzorování přestávek na kávu (jmenovité uvedení hostitele + umístění loga) ano  
Inzerát ve sborníku 1/1 strana ano  
Inzerát ve sborníku 1/2 strany   ano
Přednáška v oficiálním programu ano  
Materiály do tašky konference ano ano
Seznam účastníků ano ano
Člen ČAOK má 15% slevu na výše uvedené partnerství. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Další možnosti propagace
Prezentační stolek v předsálí konference (účast 1 osoby zdarma) 9 000 Kč člen ČAOK
11 500 Kč nečlen ČAOK
Umístění samostatného panelu v předsálí konference (bez stolku) 4 500 Kč člen ČAOK
7 000 Kč nečlen ČAOK
Umístění letáků do konferenční tašky 3 500 Kč člen ČAOK
4 500 Kč nečlen ČAOK
Inzerce ve sborníku 1 strana 2 500 Kč člen ČAOK
4 000 Kč nečlen ČAOK
1/2 strany 1 500 Kč člen ČAOK
2 500 Kč nečlen ČAOK
Komerční článek ve sborníku konference (max. 2 strany) 2 500 Kč člen ČAOK
4 500 Kč nečlen ČAOK
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.