Má využití ocelových konstrukcí ve stavebnictví prostor? Je dostatečně využito jejich potenciálu? To vše byste se mohli dozvědět na 11. odborné konferenci KONSTRUKCE 2021, kterou pořádá vydavatelství KONSTRUKCE Media, s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací ocelových konstrukcí.

Konference KONSTRUKCE proběhla v termínu 4. listopadu 2021 v hotelu NH Collection Congress Olomouc.

Tato konference byla rozdělena do dvou odborných bloků, a to:

 • Okruh 1 – Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství
 • Okruh 2 – Mosty

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – ohodnocení 1 bod.


VLOŽNÉ

 • člen ČAOK – 2 900 Kč (3 509 Kč vč. DPH)*
 • nečlen ČAOK – 3 900 Kč (4 719 Kč vč. DPH)*
 • doprovodná osoba (účastní se pouze oběda a společenského večera) – 2 000 Kč (2 420 Kč vč. DPH)*
  *V ceně vložného není zahrnuto ubytování. Doprovodnou osobou je: manželka/manžel, družka/druh.

Poznámka: Přihlášením na konferenci berete na vědomí, že se na akci pořizuje záznamový materiál, který může být použitý k marketingovým účelům. V případě nesouhlasu kontaktujte organizátory akce.


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví musí všichni účastníci konference splnit jednu z následujících podmínek:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
 • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
 • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc musí mít všichni přítomní ve vnitřním prostoru po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Účastníci při registraci stvrdí svým podpisem, že splňují výše uvedené podmínky, pokud tak neučiní, nebude jim povolen vstup na konferenci.

Cena vložného nezahrnuje náklady na PCR nebo antigenní testování a ochranné pomůcky v případě vládních nařízení spojených s koronavirovou pandemií. Náklady s tímto spojené si hradí delegát sám.


UBYTOVÁNÍ

Ubytování si řeší účastníci konference individuálně.