Má využití ocelových konstrukcí ve stavebnictví prostor? Je dostatečně využito jejich potenciálu?

To vše byste se mohli dozvědět na 11. odborné konferenci KONSTRUKCE 2020, kterou pořádá vydavatelství KONSTRUKCE Media, s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací ocelových konstrukcí.

Tato konference bude rozdělena do dvou odborných bloků, a to:

Okruh 1 – Mosty
Okruh 2 – Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – ohodnocení 1 bod.