Má využití ocelových konstrukcí ve stavebnictví prostor? Je dostatečně využito jejího potenciálu?

To vše by jste se mohli dozvědět na 7. odborné konferenci KONSTRUKCE 2016, kterou pořádá vydavatelství KONSTRUKCE Media, s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací ocelových konstrukcí.

Tato konference bude rozdělena do dvou odborných bloků, a to:

Okruh 1 – Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství
Okruh 2 – Mosty