Nacházíte se:  Úvod    Nabídka partnerství

Nabídka partnerství

Nabídka partnerství a prezentace

Plnění Hlavní
partner
Partner
Cena 50 000 Kč 30 000 Kč
Umístění loga na konferenci (společná tabule) ano ano
Umístění loga na oficiálních materiálech konference (pozvánky, oznámení, inzerce, sborník) ano ano
Výstavní prostor ano  
Volná registrace - počet osob 4 2
Prezentace na webu konference ano ano
Sponzorování přestávek na kávu (jmenovité uvedení hostitele + umístění loga) ano  
Přednáška v oficiálním programu ano  
Materiály do tašky konference ano ano
Seznam účastníků ano ano
Člen ČAOK má 15% slevu na výše uvedené partnerství. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Další možnosti propagace

Komerční příspěvek na konferenci v rozsahu do 10 minut, její uveřejnění ve sborníku
(účast 1 osoby na akci zdarma)
Pozn.: maximálně 3 přednášky celkem

15 000 Kč
Prezentační stolek v předsálí konference (účast 1 osoby zdarma) 6 000 Kč člen ČAOK
8 000 Kč nečlen ČAOK
Umístění samostatného panelu v předsálí konference (bez stolku) 2 500 Kč člen ČAOK
4 000 Kč nečlen ČAOK
Umístění letáků do konferenční tašky 2 000 Kč člen ČAOK
3 000 Kč nečlen ČAOK
Inzerce ve sborníku 1 strana 1 500 Kč člen ČAOK
3 000 Kč nečlen ČAOK
1/2 strany 1 000 Kč člen ČAOK
2 000 Kč nečlen ČAOK
Komerční článek ve sborníku konference (max. 2 strany) 1 500 Kč člen ČAOK
3 000 Kč nečlen ČAOK
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.