Nacházíte se:  Úvod    Program

Program

Konference KONSTRUKCE 2019

08:00 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 18:00 Konference KONSTRUKCE 2019
18:00 – 19:00 Generální shromáždění ČAOK (jen pro členy ČAOK)
19:30 – 24:00 Společenský večer s rautem a ochutnávkou vína

Výběr z přednášek

Okruh 1 - Mosty

 • Financování dopravní infrastruktury
  (Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury)
   
 • Připravované železniční mosty na SŽDC v oblasti Stavební správy západ
  (Petr Hofhanzl, Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace)
   
 • Ocelové konstrukce na stavbách ŘSD ČR
  (Jiří Hlavatý, Ředitelství silnic a dálnic)
   
 • Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice
  (Petr Žákovec, Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace)
   
 • Prodloužení tramvajové trati na Borská pole, Plzeň – SO 201 Tramvajový most přes I/27
  (Libor Kožík, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s)
   
 • Ocelové železniční mosty přes Olši na stavbě "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice". Zkušenosti z výroby a montáže metodou postupného vysouvání.
  (Daniel Skura, OK Třebestovice, a.s.)

Okruh 2 - Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství

 • Co vše lze na stavbách vidět aneb nevědomost investorů
  (Zdeněk Vít, SKÁLA & VÍT, s.r.o.)
   
 • Předpjaté ocelové konstrukce
  (Vladimír Janata, EXCON, a.s.)
 • Využití 3D laser scanneru pro mapování existujících ocelových konstrukcí
  (Tomáš Novotný, VŠB-TUO a NOVING OK s.r.o, Milan Foniok, NOVING OK s.r.o.)
   
 • Novinky v ochraně povrchů ocelových konstrukcí
  (Christoph Auner, překlad Iveta Spurná, Rembrandtin s.r.o.)
   
 • Nejčastější otázky zákazníků na žárové zinkovny
  (Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven)
 • Žárové zinkování výpalků
  (Vlastimil Kuklík, ČVUT v Praze, Fakulta strojní)
   
 • VSM a jejich brusiva na flexibilním podkladu – aplikace pro broušení kovů
  (Pavel Schreiber, VSM Abrasives s.r.o.)
   
 • Zvýšení únosnosti nosníků na klopení pomocí výztuh
  (Ing. Adam Kožoušek, IDEA StatiCa s.r.o.)
 • Evropská norma EN1993-1-14:2021 pro navrhování ocelových konstrukcí konečnými prvky
  (František Wald, Michal Jandera, ČVUT v Praze)
   
 • Informace z technické komise České asociace ocelových konstrukcí
  (Dalibor Gregor, Česká asociace ocelových konstrukcí)
   
 • Inovativní design mostových jeřábů
  (Jiří Herian, Konecranes and Demag s.r.o.)
   
 • Ficep – uznávaný výrobce strojů pro automatické zpracování oceli a plechů
  (Robert Štěpánek, MTL Austria)
   
 • Efektivnější BIM projektování a moderní řešení mostních konstrukcí - Tekla Structures 2019i
  (David Neužil, Jitka Kochtová, Construsoft s.r.o.)
   
 • Zefektivnění pracovního procesu: od statického návrhu k výrobní dokumentaci konstrukce ocelové haly
  (Petr Laník, Robert Krňávek, GRAITEC s.r.o.)

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu. Program bude postupně doplňován/aktualizován.