Nacházíte se:  Úvod    Přihláška na konferenci

Přihláška na konferenci

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – ohodnocení 1 bod.

Registrační údaje
Název firmy *
Ulice *
Město * PSČ *
Stát *
IČ * DIČ
Účastník č. 1
Jméno * Příjmení *
Tituly Pozice *
Telefon * E-mail *
Účastnický poplatek:
Člen ČAOK 4 235,- Kč (3 500 Kč bez DPH) *,
Nečlen ČAOK 5 445,- Kč (4 500 Kč bez DPH) *,
Doprovodná osoba (účastní se pouze oběda a společenského večera) 2 420,- Kč (2 000 Kč bez DPH) *
(Doprovodnou osobou je: manželka/manžel, družka/druh.)
Účastník č. 2
Jméno Příjmení
Tituly Pozice
Telefon E-mail
Účastnický poplatek:
Člen ČAOK 4 235,- Kč (3 500 Kč bez DPH) *,
Nečlen ČAOK 5 445,- Kč (4 500 Kč bez DPH) *,
Doprovodná osoba (účastní se pouze oběda a společenského večera) 2 420,- Kč (2 000 Kč bez DPH) *
(Doprovodnou osobou je: manželka/manžel, družka/druh.)
Účastník č. 3
Jméno Příjmení
Tituly Pozice
Telefon E-mail
Účastnický poplatek:
Člen ČAOK 4 235,- Kč (3 500 Kč bez DPH) *,
Nečlen ČAOK 5 445,- Kč (4 500 Kč bez DPH) *
Doprovodná osoba (účastní se pouze oběda a společenského večera) 2 420,- Kč (2 000 Kč bez DPH) *
(Doprovodnou osobou je: manželka/manžel, družka/druh.)
Účastník č. 4
Jméno Příjmení
Tituly Pozice
Telefon E-mail
Účastnický poplatek:
Člen ČAOK 4 235,- Kč (3 500 Kč bez DPH) *,
Nečlen ČAOK 5 445,- Kč (4 500 Kč bez DPH) *,
Doprovodná osoba (účastní se pouze oběda a společenského večera) 2 420,- Kč (2 000 Kč bez DPH) *
(Doprovodnou osobou je: manželka/manžel, družka/druh.)
Účastník č. 5
Jméno Příjmení
Tituly Pozice
Telefon E-mail
Účastnický poplatek:
Člen ČAOK 4 235,- Kč (3 500 Kč bez DPH) *,
Nečlen ČAOK 5 445,- Kč (4 500 Kč bez DPH) *,
Doprovodná osoba (účastní se pouze oběda a společenského večera) 2 420,- Kč (2 000 Kč bez DPH) *
(Doprovodnou osobou je: manželka/manžel, družka/druh.)

Nabídka partnerství a prezentace

Člen ČAOK Nečlen ČAOK
Hlavní partner 56 568 Kč (46 750 Kč bez DPH) 66 550 Kč (55 000 Kč bez DPH)
Partner 35 998 Kč (29 750 Kč bez DPH) 42 350 Kč (35 000 Kč bez DPH)
Prezentační stolek (1 vložné zdarma) 10 890 Kč (9 000 Kč bez DPH) 13 915 Kč (11 500 Kč bez DPH)
Samostatný panel 5 445 Kč (4 500 Kč bez DPH) 8 470 Kč (7 000 Kč bez DPH)
Vklad letáků do tašek 4 235 Kč (3 500 Kč bez DPH) 5 445 Kč (4 500 Kč bez DPH)
Inzerce ve sborníku – 1 strana 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH) 4 840 Kč (4 000 Kč bez DPH)
Inzerce ve sborníku – ½ strany 1 815 Kč (1 500 Kč bez DPH) 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH)
Komerční článek ve sborníku 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH) 5 445 Kč (4 500 Kč bez DPH)
Podrobný popis k prezentacím naleznete v rubrice Nabídka partnerství.

Forma úhrady

Celkovou částku uhradíme na účet číslo 1658580309/0800 dne .
Jako variabilní symbol prosím použijte Vaše IČ. Daňový doklad obdrží účastník po uhrazení celkové částky.
Požadujeme zaslání zálohové faktury.
Poznámka

Tato přihláška je závazná. Stornovací poplatek je účtován následovně:

  • Bez poplatku při stornu nejpozději 14 dní před akcí
  • 50% při stornu 13 – 7 dní před akcí
  • 100% při stornu posledních 6 dní před akcí
Po odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení účasti na uvedený e-mail. Pokud se tak nestane do jednoho týdne, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle +420 733 530 695 nebo e-mailem na odstrcilova@konstrukce-media.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit z naléhavých důvodů změny v programu

Pořadatel bude pořizovat na konferenci KONSTRUKCE fotografickou dokumentaci. Zpracované fotografie účastníků budou pouze neadresného charakteru. V případě nesouhlasu se obraťte na organizátory konference. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů naleznete na webových stránkách www.konferencekonstrukce.cz.

* Účastnický poplatek nezahrnuje: ubytování, konzumace z minibarů na pokojích a jiné služby hotelu.